Potvrzení od lékaře a potvrzení o bezinfekčnosti

Připomínáme, že v den odjezdu na tábor je potřeba předat vyplněné potvrzení od lékaře, rodiči podepsané potvrzení o bezinfekčnosti dítěte a souhlas se zpracováním osobních údajů. Všechny dokumenty jsou k dispozici ke stažení zde:

 

Prohlášení o bezinfekčnosti

Potvrzení od lékaře

Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů